Nespavost může mít řadu příčin. Jedná se o problém, který je mimořádně nepříjemný, avšak poměrně častý. Jak se dá řešit a jak může pomoci CBD?

Jak pomáhá nespavost mírnit CBD?

Kanabidiol neboli CBD lze užívat na zmírnění stresu, při úzkostech, ale také jej zvolit jako metodu potlačení bolesti. Podaří-li se nám tyto problémy utlumit, dojde zároveň s tím také k ústupu nespavosti.

Mohlo by Vás zajímat Nejlepší CBD olej – srovnání a zkušenosti 2021

Jedná se o čistě přírodní metodu, která je nenávyková a kterou lze doporučit i pacientům, kteří z důvodu nesnášenlivosti nemohou užívat hypnotika nebo melatonin. Je však nutné si uvědomit, že i v případě CBD je reakce organismu individuální. Doporučená dávka a délka užívání souvisí s individuálními dispozicemi daného jedince i typem poruchy. Užívání CBD by však vždy mělo být pravidelné.

Vítěz CBD testu

Účinky CBD na lidský organismus a spánek se zaobíraly již také některé studie. Ta, která byla publikována v The Permanente Journal v roce 2019, například naznačuje, že potenciál kanabidiolu je značný. Plné dvě třetiny subjektů zahrnutých ve výzkumu uváděly, že se jim spánek po užívání CBD zlepšil. Stačil k tomu přitom pouhý měsíc užívání.

TIP: Jak vybrat nejlepší CBD olej na spánek 

Dále jsou však zatím závěry studií ne zcela průkazné z důvodu malého množství dat. Uvádí se v rámci některých dalších výzkumů, že kanabidiol má v maximálně středních dávkách naopak povzbudivý efekt, neboť stimuluje totožné receptory jako kofein.

Podobně jsou nedostatečně prozkoumány účinky myrcenu. Studie dosud provedené na laboratorních myších uvádějí, že tato složka má analgetický potenciál, uvádí se však také sedativní účinek. Myrcen také dle některých zdrojů zlepšuje protizánětlivé účinky CBD.

cbd-nespavost

Co je to nespavost

Odborně se jedná o stav, kdy je narušena schopnost usínání či průběhu spánku. Pacient se probouzí záhy po krátkém spánku, případně se budí v průběhu spánku opakovaně. Nespavost se také označuje jako insomnie.

Nespavost vzniká v důsledku mnoha příčin, které úzce souvisejí především se současným životním stylem. K dalším příčinám nespavosti můžeme kromě stresu zařadit i onemocnění různého původu. Nespavost může být průvodním jevem depresí, neurologických chorob, jako je například epilepsie, ale také diabetu či alergie.

Jaké jsou důsledky nespavosti

Jestliže se nevyspíme, nejsme odpočinutí. Spánek přitom představuje pro lidský organismus zcela nutnou podmínku k tomu, aby mohl fungovat.

V případě dlouhodobé nespavosti výrazně trpí soukromý i profesní život. Důsledkem je špatná soustředěnost a celkově zhoršená výkonnost prakticky při jakékoli činnosti. V krajním případě může být osoba trpící nespavostí nebezpečná sobě i svému okolí. Výzkum realizovaný na University of South Wales v Sydney například ukázal, že dlouhodobý nedostatek spánku způsobí stav odpovídající mírné opilosti.

A ostatně působení nespavosti zvyšuje nemalou měrou riziko, že pacient bude svůj stav řešit alkoholem a dostaví se i opilost faktická. V krajním případě pak může dotyčná osoba propadnout i do závislosti, čímž se problémy dále prohloubí.

Vítěz CBD testu

Jak léčit nespavost

Jestliže je příčinou nespavosti životní styl, postačí v prvotní fázi jeho úprava. Postižený by tak měl dbát na dostatek fyzické aktivity, omezení povzbuzujících nápojů, jako je káva, které by se neměly pít až 6 hodin před usnutím, podobně je nutné omezit těžká jídla.

V případě, že nespavost souvisí s jiným onemocněním, vyžaduje se konzultace s lékařem. A to zejména v případě, že pacient trpí problémy dlouhodobě, případně již nespavost překročila do chronické fáze.

Zásah odborného lékaře je nutný také za předpokladu, že pacientovi způsobují tyto potíže nevhodně zvolené léky. Předepsaná léčiva není vhodné vysazovat svévolně bez předchozí konzultace.

Při terapii nespavosti se mohou využít hypnotika, tedy léky s tlumícím účinkem na CNS. Na těchto léčivech však může vzniknout závislost. Proto se jedná až o terapii poslední volby a rovněž odborníci se přiklánějí k tomu, že je vhodné snažit se zvládnout problém bez léků.

Někteří pacienti mohou trpět i nežádoucími vedlejšími účinky této léčby. Hledají proto jinou možnost, jak situaci řešit. Jednou z možných voleb tak může být i užívání CBD.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *