CBD je známo svými pozoruhodnými účinky na lidské zdraví. A to i na to psychické. Jaké jsou poznatky o působení CBD na léčbě deprese?

CBD a léčba deprese

CBD neboli kanabidiol se využívá i pro jeho působení na psychiku. Nemá však tytéž účinky jako psychoaktivní THC. 

Váže se k receptorům 5-HT1A, GPR55 a μ- a δ-opioidním receptorům. Právě 5-HT1A a μ- a δ-opioidní receptory se nacházejí v centrální nervové soustavě. Aktivace 5-HT1A napomáhá k potlačování úzkostí a depresí. Aktivování μ- a δ-opioidních ereceptorů vykazuje sedativní a relaxační účinky. 

Což dokázala i současná věda. Konkrétně studie z roku 2010 dospěla k závěru, že CBD je schopno vyvolat podobný účinek jako antidepresiva, přesně léčivo Imipramin. Zároveň jsou účinky kanabidiolu charakteristicky rychle nastupující a stálé.

Vítěz našeho testu CBD olejů

Dokladuje to například i závěr z výzkumu doktorky Raquel Linge, která jej provedla na pokusných myších. Těm bylo v první fázi experimentu provedeno odnětí čichového laloku. U hlodavců tím došlo k charakteristickému projevu depresivních symptomů. 

Články o CBD

Myším bylo následně podáno CBD. Z experimentu vyplynulo, že k prvotnímu potlačení nežádoucích projevů došlo již po 30 minutách. Během dlouhodobého užívání pak stavy zcela vymizely. Léčebné konopí navíc nemá u většiny pacientů žádné nežádoucí vedlejší účinky.

CBD se kromě deprese využívá i v léčbě dalších poruch. Účinně pomáhá pacientům trpícím úzkostí, sociální fobií, panickými atakami atd. Psychoterapie je pacientům doporučována i při užívání CBD. Zároveň je i nutné vzít v potaz, že účinky CBD jsou individuální.

Jak se projevuje deprese

Mám „depku, říkají mnozí z nás, když chtějí vyjádřit, že jim momentálně není úplně dobře. Nadužívání tohoto termínu však způsobilo, že nevíme, co si představit pod pojmem deprese v původní slova smyslu.

Deprese není lenost a určitě neznamená jen špatnou náladu. Neměla by být bagatelizována a zaměňována za běžné pocity smutku, jimiž trpí čas od času každý. Jedná se o závažné onemocnění, které nelze podceňovat. Nemocní mohou mít v krajním případě i sebevražedné tendence a jejich stav vyžaduje neprodlené řešení.

Běžné příznaky deprese

Dlouhodobě přetrvávající špatná nálada, kterou nijak neovlivňují vnější události, úzkost, nesoustředěnost, nechutenství nebo naopak nadměrná chuť k jídlu, problémy se spánkem, přetrvávající úpadek zájmu o dříve vyhledávané aktivity včetně například i sexu atd.

cbd_lecba_depres

Co je příčinou deprese

Moderní medicína se také pokusila najít příčiny vzniku depresí. Dnes tak již víme, že se jedná o souběh řady faktorů.

Zejména jsou to vrozené dispozice společně s okolními vlivy, jako je rodinné zázemí a další podmínky vývoje dítěte, stres i okolnosti, kterým je postižená osoba vystavena v dospělosti (nepříznivá rodinná či pracovní situace a jiné zátěžové okamžiky).

Vliv má rovněž aktuální zdravotní stav. Deprese může být doprovodným jevem jiné choroby, typickým příkladem jsou nádorová onemocnění. U těch dochází k sekreci hormonů a k poškození mozku. Depresi navíc neovlivňuje pouze samotná nemoc, ale na jejím rozvoji se naopak mohou podílet podávané léky (cytostatika).

 

Jak se léčí deprese

Deprese nutně vyžaduje zásah odborného lékaře. Depresivní epizody by měly být vždy pod kontrolou specialisty.

Ten také rozhodne o léčebném postupu. Následovat by měla v první řadě změna životního stylu (méně stresu atd.) Standardní je kombinace psychoterapie a podávání antidepresiv. To jsou medikamenty, které dokáží zvýšit na synaptických spojeních dostupnost a obrat neurotransmiterů, které se podílejí na změnách nálady (serotonin, dopamin a noradrenalin).

Antidepresiva však nemusejí být indikována vždy. U některých pacientů je možné projevy korigovat pouze s pomocí volně prodejných léčiv. Mírné symptomy lze také zvládat s pomocí bylinných preparátů.

Ačkoli jsou navíc moderní antidepresiva již pacienty dobře tolerována, přesto se mohou projevovat některé nežádoucí účinky. Pacienti udávají například ztrátu libida, nevolnost, apatii, závratě či hlavně zpočátku užívání bolesti hlavy.

Proto může být pro pacienta vhodné nasazení jiného terapeutického postupu a mnozí se z obavy před vedlejšími účinky antidepresivům vyhýbají. A jednou z alternativních možností je i užívání CBD.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *