Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.CZ, jak zní plný název této organizace, patří k nejstarším organizacím svého druhu u nás.

Co je FISAF

Aktuálně se jedná o organizaci, která má v tuzemsku nejširší působnost v oblasti sportu, fitness a zdravého životního stylu.

FISAF.CZ vznikl v roce 1992 s cílem rozšířit v České republice povědomí o aerobiku. V čele organizace se od jejího založení vystřídaly dvě prezidentky. Do roku 2010 vedla FISAF Jitka Polášková, aktuálně je v jeho čele Jana Havrdová, úspěšná reprezentantka na mistrovství ČR, Evropy i světa.

Dalšími orgány tohoto útvaru jsou výkonný výbor, sportovně technická komise, komise kontrolní, vzdělávací, komise trenérů a krajských vedoucích. Poslední součástí této organizační struktury je komise nazvaná Česko se hýbe.

Česká odnož FISAF je součástí mezinárodní organizace s názvem Mezinárodní federace sportu, aerobiku a fitness.

Soutěže FISAF.CZ

Aktuálně je FISAF.CZ z titulu příslušnosti k mezinárodní organizaci oprávněno také jaké jediná instituce vyhlašovat soutěže v soutěžních formách aerobiku pro dospělé účastníky, dále juniory, kadety a děti.

Tyto soutěže jsou v souladu s pravidly FISAF International. S výjimkou kategorie Aerobic master class se mohou soutěží účastnit pouze závodníci, kteří patří pod Český svaz aerobiku. Podle úrovně se pak účastníci rozlišují do tří výkonnostních tříd. Aktuálně se taktéž FISAF.CZ zakládá právo zajišťovat státní reprezentaci.

Škola FISAF.CZ

Pod záštitou FISAF.CZ funguje rovněž škola. Ta má za cíl jednak připravovat profesionální fitness instruktory, ale také prohlubovat uchazečům jejich znalosti.

Škola existuje již více než 20 let. Hlavní devizou je progresivní přístup, který akcentuje aktuální trendy, ale také špičkové personální zázemí s profesionálními školiteli. Škola je aktuálním držitelem kreditace Europe Active. Ta patří k nejvyšším oceněním uznávajícím kvality vzdělání v oblasti fitness.

Systém vzdělávání zahrnuje workshopy vhodné pro běžnou veřejnost, ale také rekvalifikační kurzy určené pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své znalosti nebo zcela změnit aktuální profesní působení.

Fitness kurz

Fitness kurz se zaměřuje na propojení teorie a praxe. Obsahuje základní znalosti z oblasti fungování lidského těla, díky zkušenému lektorovi se však nejedná pouze o teoretický výklad. Koncipován je především jako přípravný. Určen je jednak laické veřejnosti, ale také zájemcům o absolvování profesní zkoušky v oboru anatomie a fyziologie.

Pro více informací navštivte oficiální web fisaf.cz

To těmto uchazečům zároveň umožní navázat dalšími rekvalifikačními kurzy a uplatnit se tak dále v oboru. Absolventi mohou následně vykonávat profesi fitness trenérů, trenérů sportovního aerobiku nebo vedení pohybových aktivit dětí a mládeže.

Rozhovor o práci FISAF

Máte více svých dalších projektů, jako jsou Česko se hýbe, Česko se hýbe ve školách, Děti na startu. Je nějaký projekt, který nyní můžete rozvíjet, není omezen a může se do něj kdokoliv připojit?


Český svaz aerobiku nyní nepracuje na jiných projektech. Děti na startu se zaměřují na všeobecnou sportovní přípravu dětí ve věku 4 – 9 let, tak, aby se mohly následně zapojit do specializovaného tréninku.

Česko se hýbe ve školách je  oblíbená soutěž u začínajících sportovců, kteří chtějí předvést pohybové skladby, které nacvičili žáci se svými vychovatelkami ve školní družině nebo v rámci tělesné výchovy. V této soutěži se najdou i kategorie pro pokročilé závodníky z řad sportovních klubů.

Tyto projekty zajišťují přípravu mládeže  od předškolního věku, začínající sportovce v pohybových skladbách, až po sportovce ve sportovním aerobiku a fitness týmy. Jedná se o ucelenou koncepci našeho sportovního svazu.

Chystáte se nyní více věnovat online kurzům a seminářům?

Ano. A vlastně už se tak děje. Nejprve jsme čekali a doufali, že semináře budou moci probíhat prezenčně.  Po opakovaném zákazu jsme na podzim byli nuceni vypsat první online kurzy. I když se praxe  nedá nahradit online kurzem na 100%,i tak nabízíme  ty, které jsou vhodné pro vzdálený způsob výuky.  U akreditovaných kurzů nejsou schváleny  MŠMT prezentovat online vůbec, jelikož je přesně dáno, že výuka musí být prezenčně. Záměna za online, bohužel ani v této době není povolena a proto rekvalifikační kurzy jsou přesunuty na druhou polovinu roku 2021 za předpokladu, že bude  prezenční výuka povolena. Online kurzy si získávají oblibu, proto u některých workshopů u tohoto způsobu výuky zůstaneme.

Na webu máte více rekvalifikačních kurzů, který je nejoblíbenější?

Nejvyhledávanější a nejoblíbenější rekvalifikace je Instruktor základních pohybových aktivit dětí a mládeže.

Jaké podmínky musí splňovat zájemce, který se chce do FISAF registrovat jako člen? 

Členství v naše svazu máme dvojí. Individuální a klubové. U individuálních členů je podmínkou věk 18 let. Registrovaným klubem se může stát spolek, který má IČO. Podmínky členství jsou přesně stanoveny na našem webu a vztahují se převážně k soutěžnímu aerobiku. Dále registrujeme střediska  a děti v rámci projektu Děti na startu.

Co máte pro své členy přichystané za novinky?

Pro členy momentálně vyjednáváme benefitní slevy pro nákup sportovního oblečení na partnerském eshopu.

Dále  máme novinky v naší kolekci oblečení FISAF.

Kolik nyní evidujete registrovaných členů a klubů?

Registrace do projektu Děti na startu probíhá na školní rok, v současné době máme 230 středisek a 4500 dětí. V období před Covidem jsme registrovali 8500 dětí.  

Pro závodníky ve sportovním aerobiku  je obdobná situace, nyní je registrováno 70 klubů a 1 952 členů.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *