CBD má vliv na psychický i fyzický stav člověka. Proto může být účinným prostředkem ke zmírnění mnoha chorob. Jaký vliv má na diabetes?

Jak může v boji s diabetem pomoci CBD

Studie již ukázaly, že CBD může mít význam coby preventivní opatření proti rozvoji cukrovky. Konkrétně to dokládá lékařský experiment provedený na Hadassově univerzitní nemocnici v Jeruzalému.


Zkoumanými subjekty byly myši s genetickými předpoklady pro vznik diabetu. Vědecký tým si povšiml, že u myší, které dostávaly pravidelně CBD, došlo ke 30% výskytu diabetu. U ostatních to bylo celkem 86 % případů, kdy se nemoc rozvinula. U myší, které diabetem skutečně onemocněly, dále navíc nedošlo k tak rychlému postupu choroby.

Mohlo by Vás zajímat Nejlepší CBD olej – srovnání a zkušenosti 2021

V roce 2005 jiná studie zkoumala vazby mezi užíváním konopí a rozvojem obezity, která je jedním z faktorů přispívajících ke vzniku cukrovky.  Tato studie žádné souvislosti neodhalila, tématem se však moderní věda zaobírala dále. A přinesla pozoruhodný závěr: CBD snižuje chuť k jídlu, čímž se stává i prevencí obezity.

Jiná studie provedená přímo na pacientech zkoumala citlivost na inzulin. Celkem se do ní začlenilo 4700 osob. Závěr zněl jasně: U uživatelů konopí došlo 17% poklesu inzulinové rezistence.

Vítěz CBD testu

Užívání kanabidiolů může napomoci i při mírnění komplikací cukrovky. Vhodné je CBD pro pacienty, kteří již v důsledku diabetu trpí neuropatickou bolestí. Ta vzniká jako důsledek poškození funkce a struktury periferních nervů. Stejně tak může konopný olej zabránit odumírání sítnicových buněk a podporovat hojení.

Články o CBD

Co je diabetes

Cukrovku neboli diabetes mellitus lze rozdělit na dva základní druhy. Rozeznáváme diabetes I. a II. typu.

Diabetes I. typu obvykle postihuje děti a mladé dospělé, přestože se může vyskytnout v průběhu života kdykoli. Diabetes II. typu nejčastěji lékaři diagnostikují až v dospělém věku, v průměru po 45. roce života. Většina pacientů trpí diabetem II. typu. Výskyt diabetu I. typu v populaci se uvádí jen okolo 5 %.

Diabetes mellitus je chronické onemocnění. Charakteristické je pro něj to, že dochází ke zvýšení hladiny cukru v krvi. Tento stav se nazývá hyperklykemie.

Osobní zkušenosti s CBD

Jaké jsou příčiny diabetu

Jedná se o metabolickou poruchu. Na její rozvoj mají vliv dědičné predispozice i životní styl, rizikovým faktorem je obezita. Dochází při ní k poruše metabolismu sacharidů. Nejdůležitějším z těchto sacharidů je glukóza.

Sacharidy obecně slouží jako zdroj energie. K tomu, aby tento zdroj umělo využít, potřebuje tělo hormon zvaný inzulin. Ten zajišťuje transport glukózy z krve do buněk, kde dochází ke štěpení na jednodušší látky.


V případě cukrovky II. typu může být jednak inzulin slinivkou vylučován, avšak buňky na něj neodpovídají, dochází tedy k rezistenci. Možný je i nedostatek inzulinu, případně kombinace obou faktorů.

U diabetu I. typu inzulin produkován není. Zjednodušeně řečeno dochází k tomu, že buňky slinivky, které mají inzulin produkovat, jsou zničeny, neboť tělo si proti nim vytváří autoprotilátky.

cbd-a-diabetes

Jaké má diabetes následky

Pokud u diabetika dojde ke zvýšení hladiny krevního cukru, může to v krajním případě způsobit porušení acidobazické rovnováhy v organismu. Mírná, ale dlouhodobá hyperglykemie může podmínit rozvoj dalších komplikací, jako je poškození cév vyživujících sítnici oka neboli diabetická retinopatie.

Nastat může rovněž opačný stav, kdy je hladina cukru v krvi příliš nízká. Hovoříme o hypoklykemii. Pacientovi proto musí být neprodleně podána glukóza. Následky mohou být i velmi závažné, hrozí mozková mrtvice nebo srdeční infarkt. Opakované závažné hypoklykemie mohou vést k poškození mozku.

 

Jak léčit diabetes

Diabetes je neléčitelný, lze však vhodně nastavenou terapií umožnit nemocnému, aby žil plnohodnotným životem a jeho choroba se nezhoršovala.

Diagnostikovaným pacientům musí být v první řadě podáván inzulin. Jeho úkolem je snižovat glykemii. Stejný efekt má pohybová aktivita. Naopak stravou dochází ke zvyšování glykemie. Proto svůj zdravotní stav mohou výrazně ovlivnit i samotní pacienti. Doporučuje se jim racionální jídelníček a snaha o snížení tělesné hmotnosti.

Cílem je nastavit takový režim, aby se hladina krevního cukru udržovala v normě. Tím se zároveň předchází rozvoji akutních i chronických komplikací. 

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *